Annemieke C. -cursus begeleiding bij leerproblemen

Kwaliteit

Ik hecht aan kwaliteit die verbonden is met de wensen van mijn opdrachtgevers en deelnemers. Dit betekent dat ik met zorg vragen van opdrachtgevers vertaal in programma’s, dat ik blijf luisteren en bijsturen in trainingen. Mijn werkstijl is vol energie om de training of het verbetertraject tot een succes te maken.


Visie

Onderwijs staat midden in de samenleving. Bij Wijzer mag iedere deelnemer zijn wie hij/zij is en wordt de ruimte geboden om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij kan worden. In mijn visie is leren een proces zodat deelnemers ook later, na de cursus, nieuwe kennis blijven integreren en zichzelf steeds verder ontwikkelen.Mark van de B. - cursus opvoeding en ondersteuning